Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Tel. +48 699 973 439 lub
+48 68 382-92-22

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com


Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej

 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 
Cierpienie ma swoje korzenie w nieprzestrzeganiu woli Boga. Utrata raju, czyli pełni szczęścia z Bogiem, to następstwo nieposłuszeństwa względem Jego woli. Natomiast krzyż Jezusa oznacza drogę wierności Bogu. Tym różni się on od innych cierpień — krzyży. Chrystus był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej i dlatego Bóg wywyższył Go ponad wszelkie stworzenie (por. Flp 2, 8-9).

Wiara w Jezusa to wiara w Jego krzyż, w jego moc zbawczą, w chwałę i wywyższenie Zbawiciela (św. Andrzej z Krety). Trzeba nam stale wpatrywać się w Chrystusa Ukrzyżowanego. Pamiętamy czasy, kiedy usuwano ten symbol zbawienia ze szkół, z zakładów pracy, z sal szpitalnych. Dlaczego? Przecież człowiek, który wpatruje się w Ukrzyżowanego czerpie z Niego moc do wierności wartościom moralnym i do znoszenia własnych cierpień. Dziś powinniśmy umieścić krzyż Jezusa przede wszystkim w swoim sercu, tak aby był dla nas wewnętrznym światłem i umacniał nas w wierze, że nasza codzienna droga krzyżowa ma zbawczy, Boży sens i prowadzi do chwały zmartwychwstania. Święto Podwyższenia Krzyża Chrystusa niech nam pomoże zrozumieć, że krzyż jest drogą do pełni życia w Bogu. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć — powie Jezus do uczniów w drodze do Emaus — aby wejść do swej chwały? (Łk 24, 26).
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Tel. +48 699 973 439 lub +48 68 382-92-22
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u