Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej
 
V NIEDZIELA ZWYKŁA

Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie...
Serafiny stały ponad Nim... I wołał jeden do drugiego:
"Święty, Światy, Światy jest Pan Zastępów (Iz 6,1- 3)

Misja jest bardzo specyficznym zleceniem. Osoba posyłająca kogoś z misją nie powierza mu tylko jakiegoś określonego wycinka sprawy, ale jej całość. Oznacza to dużą odpowiedzialność podejmującego misję, a jednocześnie głębokie zaufanie ze strony zlecającego ją. Można powiedzieć, że otrzymanie misji jest zaszczytem!

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o misji powierzonej przez Boga prorokowi Izajaszowi – a zarazem o misji, którą pragnie On powierzyć każdemu z nas. Misja Izajasza rozpoczęła się od objawienia chwały Bożej, co skłoniło go do nawrócenia. Nawrócenie doprowadziło do oczyszczenia, a oczyszczenie pozwoliło mu usłyszeć Boże wezwanie i przyjąć otrzymaną misję.

Choć sam proces może wyglądać różnie, to jednak wszystkie te elementy – objawienie, nawrócenie, oczyszczenie, otwarcie na Boże wezwanie i jego przyjęcie – leżą u podstaw każdej misji zleconej nam przez Boga. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o powołaniu Piotra, które również zawierało podobne elementy. Przeczytaj ją uważnie i spróbuj je tam odnaleźć.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus powierzył Apostołom – i nam wszystkim – swoją ostatnią misję (Mt 28,16-20). Prosił, byśmy ponieśli na cały świat przesłanie Jego miłosierdzia.

Czy masz świadomość, że Bóg powierza tę misję także i tobie? Chce, abyś słowem i świadectwem życia opowiadał innym o Jezusie – w domu, w parafii, w szkole, w pracy i na targu. Chce, abyś uobecniał Jezusa tam, gdzie jesteś. Nie jest to łatwe zadanie. Wymaga przekraczania różnych swoich barier: ograniczeń, słabości, lęków. Wymaga też odwagi, siły, dyscypliny i męstwa.

Czy Izajasz wiedział, na czym polega dawanie świadectwa, gdy mówił: „Oto ja, poślij mnie!”? Najprawdopodobniej nie. Czy Piotr i pozostali Apostołowie wiedzieli dokładnie, co mają robić, gdy Jezus polecił im iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę? Wątpliwe. Nabierz więc ducha – jesteś w dobrym towarzystwie!

NAUKI PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW. 2016
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 lub +48 68 382 92 22
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u