Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej
 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

„Królestwo moje nie jest z tego świata”. (J 18,36) 
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Przypomina ona ludziom wierzącym, że ich ziemskie pielgrzymowanie zdąża ku pełni radości w królestwie niebieskim. Gwarantem tej nadziei jest Jezus Chrystus: „Pierworodny spośród umarłych i Władca królów ziemi” (Ap 1,5). Godność królewska Jezusa Chrystusa jest mocą, potęgą, chwałą i majestatem. Jego królestwo jednak „nie jest z tego świata” (J 18,31). Realizuje się ono wprawdzie na świecie, ale ze światem się nie utożsamia, przeciwnie, jest w nim obecne jakby w przeciwstawieniu do tego wszystkiego, czym świat żyje. Jest w świecie jak zaczyn w cieście, ziarno w roli, skarb ukryty w polu, ziarenko gorczycy, sieć rzucona w morze. Według św. Pawła, „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Jezus wyznał przed Piłatem: „Moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18,36). Był wtedy poraniony, opluty, ubrany w szyderczą szatę. Nie przedstawiajmy Go przeto na podobieństwo ziemskich władców, którzy często są tyranami i prześladowcami. Jego moc królewska przejawia się w miłości, służbie, uniżeniu, przebaczeniu. On nas „do końca umiłował” (J 13,1), „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7), „dlatego Bóg Go wywyższył nad wszystko” (Flp 2,9), „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano” (Flp 2,10). Jezus Chrystus jest Królem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, zwycięskim. 
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 lub +48 68 382 92 22
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u