Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

 
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:

Wtorek i Czwartek: 1630 - 1730

Sobota: 1000 - 1100TELEFON DYŻURNY: +48 699 973 439


TERMINY NAUK PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW.
CHRZEST:

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu dziecka do sakramentu chrztu:
1. Akt urodzenia dziecka
2. Dowody osobiste rodziców
3. Zaświadczenie od kandydatów na rodziców chrzestnych ze swoich parafii o praktykowaniu wiary
4. Ukończenie katechezy przedchrzcielnej dla rodziców I chrzestnychMAŁŻEŃSTWO:
Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chęci zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

1. Świadectwo chrztu narzeczonych
2. Świadectwa religii z katechizacji szkolnej
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
4. Zaświadczenie o wizycie w poradni małżeńskiej
5. Druki z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego)
6. W przypadku osób, które zawarły cywilne małżeństwo – document z USC (kopia)
DO KANCELARII W SPRAWIE ŚLUBU NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ MINIMUM 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ UROCZYSTOŚCI!POGRZEB:
Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu pogrzebu:

1. Odpis aktu zgonu
Jeśli osoba zmarła nie pochodzi z tutejszej parafii, wymagana jest zgoda Proboszcza parafii, do której należał zmarły