Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

KÓŁKO MISYJNE

Grupa szkolno-parafialna "Promyki Maryi"
istnieje jeszcze od czasu, kiedy w Świebodzinie były dwie parafie. Z chwilą powstania parafii. Miłosierdzia Bożego grupa kontynuuje swoją działalność. Należą do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 z klas I, II i IV, a opiekunką jest pani Jolanta Kwiecień, zarazem katechetka tych dzieci.

Spotkania  Promyków  odbywają się w szkole w każdą środę o 12.45.
Grupa liczy 18 osób, które chcą naśladować Maryję i promieniować dobrocią, pobożnością, miłością do Boga i ludzi oraz pracowitością.

Na zajęciach pogłębiamy Słowo Boże, przygotowujemy rozważania na modlitwę różańcową, bądź Drogę Krzyżową, śpiewamy, rysujemy, pogłębiamy wiedzę o różnych zakątkach świata - od Europy po daleką Afrykę. Spotkania urozmaicone są różnymi uroczystościami, konkursami, zabawą, spotkaniami, wycieczkami czy pielgrzymkami.

W szkole mamy swoją gazetkę ścienną, możemy w razie potrzeby skorzystać ze szkolnej biblioteki, bądź komputerów. Stale współpracujemy z Różą Św. Rodziny.


Ważniejsze wydarzenia z życia Promyków w 2010/2011 roku:

- przygotowywanie oprawy niedzielnej Mszy św.
- udział w spotkaniu opłatkowym Róży św. Rodziny
- udział w konkursie biblijnym - znajomość ewangelii Św. Mateusza
- udział w konkursie plastycznym "Jan Paweł II bliski dzieciom"
- przygotowywanie rozważań różańcowych i Drogi Krzyżowej
- adoracja przy żłobku (Koncert Kolęd)
- udział w akcji charytatywnej "Dzieci dzieciom"
- "Ja i moja parafia" - bliższe poznanie parafii (spotkanie z ks. Proboszczem, uczestnictwo w świętach i uroczystościch parafialnych)
- "Życzenia dla mamy" z okazji święta wszystkich mam
- wycieczko-pielgrzymka pod figurę Jezusa Chrystusa Króla (spotkanie z pomysłodawcą figury - ks. Prałatem Sylwestrem Zawadzkim)


Rok szkolny 2011/2012:
Nasze hasło w tym roku szkolnym brzmi "Modlitwą ogarniamy cały świat"

- co oznacza PDMD - wyłonienie grupy misyjnej
- Jan Paweł II - człowiek modlitwy - dzień Papieski w szkole i w Kościele
- I Ty możesz zostać misjonarzem, udział w liturgii Mszy św. (niedziela misyjna w naszej parafii)
- wartość modlitwy różańcowej - udział w różańcu misyjnym
- włączenie się w obchody 25 lecia PSP 6 - bliższe poznanie historii szkoły, tworzenie tomiku wierszy i galerii plastycznej "Moja szkoła"
- czuwanie wraz z Maryją na roratach
- przedstawienie jasełkowe "Niezwykli goście"
- życzenia świąteczno-noworoczne dla młodszych kolegów w 0a
- wspólne świętowanie z Różą św. Rodziny
- życzenia noworoczne
- adoracja przy żłóbku
- czytamy ewangelię wg św. Łukasza
- organizujemy konkurs plastyczny "Jak PDMD pomaga misjom?"
- konkurs ze znajomosci ewangelii św. Łukasza
- najpiękniejsza kolęda
- adoracja Najświętszego Sakramentu
- "Znaleźć czas" - inscenizacja
- "Dziękujemy!" - spotkanie z rodziną domową, szkolną i parafialną
- udział i 9 edycji konkursu piosenki i poezji religijnej
- udział w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Misyjnego w kategorii plastycznej - zdobycie wyróżnienia przez Kalinę Pacuk
- spotkanie przy figurze Chrystusa Króla i podsumowanie całorocznej pracy


Rok szkolny 2012/2013:

- rozpoczęcie nowego roku szkolnego Mszą św.
- nowe zadania Parafialnego Ogniska Misyjnego
- zbiórka ostemplowanych znaczków wyciętych z koperty, pocztówek na rzecz Misji
- udział w festynie rodzinno - parafialnym
- konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dziecka"
- zmieniamy gazetki, śpiewamy
- czytamy Małego Gościa Niedzielnego
- ognisko misyjne - odmawiamy różaniec
- organizujemy Dzień Papieski w szkole i w naszej parafii
- w tygodniu misyjnym pamiętamy o misjach
- niedziela misyjna, różaniec w intencji misji
- zbieramy znaczki na Misje
- uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie biblijnym
- szycie charytatywnych lalek - udział w projekcie "Wszystkie kolory świata"
- udział w Roratach
- spotkanie z Mikołajem
- kiermasz lalek
- dalsza akcja "Zieramy znaczki"
- spotkanie z ks. Marcinem
- udział w konkursie plastycznym
- wysyłamy znaczki na misje
- spotkanie z telewizja świebodzińską REPORTAŻ W HTŚ
- głosimy chwalę Pana
- adoracja Najświętszego Sakramentu
- bronimy życia
- głosimy chwałę Panu
- udział w rekolekcjach szkolnych
- czytamy Świat Misyjny
- świetnie bawimy się przy piosence Amani, amani
- zakończenie zajęć i wspólna agapa

Rok szkolny 2013/2014:
- I diecezjalne spotkanie kółek misyjnych w Zielonej Górze
- niedziela misyjna w parafii
- akcja Zbieramy znaczki
- ogłądamy filmy misyjne
- modlimy się za misjonarzy
- spotkanie z Panią redaktor z Gościa Niedzielnego
- bierzemy udział w konkursie plast Jan Paweł II w oczach dzieci
- pracujemy na komputerach
- spotkanie z delegacją z Friesoythe
- spotkanie z siostrą Serafitką - misjonarka pracująca w Gibonie
- uczestniczymy w projekcie Gwiazdka dla Afryki
- robimy pudełka cegiełki, które będziemy sprzedawać na szkolnym kiermaszu
- zbiórka pieniędzy na zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone
- spotkanie opłatkowo-kolędowe
- spotkanie opłatkowe na plebanii
- spotkanie - montaż słowno - muzyczny w Świebodzińskim Związku Sybiraków
- udział w szkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II
- przygotowanie i udział w konkursie wiedzy - Biblista Junior
- apel z okazji kanonizacji Jan Pawła II

Rok szkolny 2014/2015:
- oglądamy filmy misyjne
- modlimy się na różańcu
- robimy kapelusze misyjne
- niedziela misyjna
- wyjazd do Grodowca
- spotkanie z kolędą
- bierzemy udział w różnych konkursach
- witamy i zapowiadamy 3 króli
- spotkanie opłatkowe z Różą św. Rodziny
- Laleczki w "Szóstce" -REPORTAŻ HTŚ
- apel szkolny
- włączamy się w akcję "Kilometry dobra"
- rekolekcje wielkopostne
- przygotowujemy drogę krzyżową
- organizujemy nasz udział w Kilometrach dobra
- uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych
- udział w szkolnym konkursie "Znajomość ewangelii św. Marka"
- udział w drodze krzyżowej

Rok szkolny 2015/2016:

- Niedziela misyjna
- Świat Misyjny w naszej szkole
- wystawa różańców pod kierunkiem ks. Marcina
- udział w spotkaniu kółek misyjnych
- robimy aniołki
- urodziny naszych koleżanek
- na wystawie szopek betlejemskich
- roztrzygnięcie konkursu na  najpiekniejszą szopkę
- spotkanie opłatkowo-noworoczne
- udział w konkursie o siostrze Faustynie
- oglądamy filmy misyjne
- udział w konkursie
- udział w odpuście parafialnym
- udział w konkursie "Zanim Mieszko I przyjął chrzest"
- Dzień Matki
- msza św. klas III
- zakończenie zajęć Kółka Misyjnego w roku szkolnym 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017:
http://zgg.gosc.pl/doc/3517083.Naprawde-kazdy-moze-pomoc-
niedziela misyjna

- modlimy sie za misjonarzy i za misje
- wraz z innymi uczestniczymy w nabożeństwach różańcowych 
- uczestniczymy w ciekawych spotkaniach i szkolnych konkursach
- włączamy się w akcję Szlachetna Paczka
- robimy ozdoby choinkowe
- uczestniczymy w konkursach
- na Roratach
- udział w Szlachetnej Paczce
- apel misyjny
- wizyta w Domu Dziennego Pobytu "Homini" w Świebodzinie
- udział w akcji "opatrunek na ratunek"

Nasze zdjęcia 2016/2017
Nasze zdjęcia 2015/2016
Nasze zdjęcia 2014/2015
Nasze zdjęcia 2013/2014
Nasze zdjęcia 2012/2013
Nasze zdjęcia 2011/2012
Nasze zdjęcia 2010/2011