Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137


I czwartek miesiąca we mszy św.o godz. 18.00

I czwartek miesiąca różaniec przed Najśw. Sakramentem

III czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu

Spotkania formacyjne w I czwartek miesiąca po mszy św.


Grupa Przyjaciół Paradyża powstała 25 marca 2004 roku podczas spotkania członków Róży Różańcowej Zwiastowania NMP. Wówczas grupa liczyła 33 osoby. Obcenie grupa liczy 79 osób. Wśród nas jest 13 osób chorych i cierpiących, którzy przebywają i modlą się w swoich domch. Od momentu powstania do dzisiaj odeszło do wieczności 19 osób.
Każdy członek Grupy Przyjaciół Paradyża modli się indywidualnie codziennie cząstką Różańca św. w intencjach podanych w folderku i w intencja podawanych na comiesięcznych spotkaniach oraz uczestniczy w każdy I czwartek miesiące we Mszy św., podczas której modlimy się o świętość kapłanów i powołania kapłańskie, misyjne i zakonne ofiarując w tych intencjach  Komunię św.
Również w I czwartek miesiąca modlimy sie przed Najśw. Sakramentem na Różańcu wspólnie z całą wspólnotą parafialną w intencji kapłanów i  powołań, a także intencjach poleconych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu.
W każdy III czwartek miesiąca adorujemy Najśw. Sakrament prosząc o świętość kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Co miesiąc po Mszy św. spotykamy się na spotkaniach formacyjnych. Na spotkaniu katechezę prowadzi opiekujący się naszą Grupą kapłan. Nasz Grupa uczestniczy też czynnie w życiu parafii. W Wielki Czwartek w czasie Mszy św. organizujemy procesję darów oraz prowadzimy Modlitwę Wiernych. Pamiętamy o rocznicach święceń kapłańskich i imieninach naszych duszpasterzy - modląc się wspólnie w ich intencjach w czasie odprawianych
Eucharystii. Wielu członków z naszej Grupy ma w duchowej adopcji modlitewnejdiakonów i neoprezbiterów Seminarium Duchownego.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy wspólny Opłatek oraz odwiedzamy chorych Przyjaciół Paradyża. Modlimy się wspólnie z całą wspólnotą parafialną za kapłanów w środy podczas Nowenny do MB Nieustającej Pomocy i w piątki w czasie Koronki do Miłosierdzie Bożego.
Odwiedzamy też często nasze Seminarium Duchowne, zawsze w Niedzielę Dobrego Pasterza oraz modlimy się wspólnie ze wspólnotą seminaryjną podczas Akatystu do Ducha św. i Matki Bożej.
Każdego roku we wrześniu uczestniczymy w rekolekcjach dla liderówGrup Przyjaciół Paradyża. Chętnie pielgrzymujemy do naszego Seminarium Duchownego - Serca naszej diecezji - bo czujemy tam wielkiego ducha modlitwy i bliskość Boga oraz wielka serdeczność od spotykanych tam alumnów i ich wychowawców. Każdego roku witamy w naszej parafii Pielgrzymkę Powołaniową zdążającą z Zielonej Góry pieszo do naszej Matki Rokitniańskiej. Po wspólnej modlitwie gościmy ich czym chata bogata. Pamiętamy też o pomocy materialnej dla naszego Seminarium Duchownego oraz naszej parafii. Dbamy o czystość prezbiterium i zakrystii.
Jako lider Grupy, Bogu dziękuję za otrzymane łaski i błogosławieństwo, za istnienie naszej grupy i wierzę, że dzięki łasce Bożej istniejemy jako grupa i możemy się wspólnie modlić za każdego kapłana i wypraszać u Boga nowe święte powołania do służby Bożej.

Lider Grupy Przyjaciół Paradyża - Teresa Adamik