Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej


VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie

W odniesieniu do spraw ostatecznych trochę niewygodnie mówić o zapłacie. Tymczasem słowo to pojawia się często w Biblii w kontekście nauki o zbawieniu. Bóg jawi się jako Pan sprawiedliwy: wynagradza tym, którzy w Niego wierzą (Hbr 11,6). W Apokalipsie Chrystus - zapowiadając Sąd Ostateczny - mówi: „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca" (Ap 22,12). Porządek laski jest darmowy, ale Boża odpłata uzależniona będzie od indywidualnego wkładu pracy, od wolnego wyboru każdego człowieka.

Błogosławieństwa zarówno w wersji św. Mateusza, jak i św. Łukasza traktują o szczególnej nagrodzie w niebie dla ludzi prześladowanych za wiarę, dla tych, którym inni urągają, których prześladują, przeciwko którym mówią kłamliwie. Są to ludzie znienawidzeni, wyłączeni ze wspólnoty, zelżeni, pogardzani.

Ich nagroda w niebie jest wielka. Użyte tu słowo misthos znaczy dosłownie zapłata (zresztą w Biblii Wujka mieliśmy „zapłata wasza jest obfita w niebie"); powszechnie posługiwano się tym terminem na określenie zarobku, wynagrodzenia za pracę. W Atenach określano nim wynagrodzenie żołnierzy i żegla rzy, sędziów i konsulów, czyli zapłatę „pewną", gwarantowaną.

Idea zapłaty tkwi bardzo głęboko w doświadczeniu ludzkim. Człowiek zawsze oczekiwał wynagrodzenia za swoją pracę: w czasach biblijnych doświadczenie to w sposób szczególny dotyczyło relacji pomiędzy panem a sługą. Ludzkie wyczucie sprawiedliwości sprawiało, że człowiek, który dobrze wypełniał swoje zadania, liczył na godziwą zapłatę. Rzeczywistość nagrody w niebie przewyższa jednak ludzkie doświadczenie zapłaty: na życie w Chrystusie tak naprawdę niczym nie możemy sobie zasłużyć.
 


Zgodnie z dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiana będzie msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej we wszystkich sanktuariach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (w naszym sanktuarium o godz. 7.00) oraz umieszczona zostanie skarbona z opisem "Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej". 
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 (tylko sprawy duszpasterskie) 
Hotel Przystań Pielgrzyma +48 604 252 137
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u